Prodajna cena infrastrukturno urejenih zemljišč v poslovno-obrtni coni Cerkvenjak je izjemno konkurenčna v primerjavi z drugimi conami. Izhodiščna cena za kvadratni meter (m2) komunalno opremljenih zemljišč znaša 19,00 EUR (brez DDV). Komunalni prispevek je vključen.

ODŠKODNINE ZA SPREMEMBO NAMEMBNOSTI INVESTITORJI NE PLAČAJO, KER SO ZEMLJIŠČA BONITETE 0.

MOŽNOSTI SOFINANCIRANJA Z RAZPISI

JAPTI - Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije - http://www.spiritslovenia.si/

Slovenski podjetniški sklad - http://www.podjetniskisklad.si/sl/

Slovenski regionalni razvojni sklad - http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi

Eko sklad-Slovenski okoljski javni sklad - https://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html

EU skladi - http://www.eu-skladi.si/

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje - http://www.mkgp.gov.si/