Uporabnikom ponujamo prijetno okolje za delovanje ter jim zagotavljamo sodobno infrastrukturo, komunikacijo, učinkovito logistiko, dostop za transport in delovno silo. Podporo poslovni coni zagotavljajo odlične prometne povezave in bližina večjih industrijskih območij.

Poslovno-obrtna cona Cerkvenjak je namenjena predvsem:
• Malim in srednjim podjetjem (domačim in tujim)
• Proizvodnim podjetjem in distribucijskim centrom
• Obrtnikom
• Storitvenim podjetjem
• Tehnološkim podjetjem

Naš poglavitni cilj je omogočiti uporabnikom prijetno podjetniško okolje ter zagotoviti lokalnemu prebivalstvu čim večje število delovnih mest.


Prenos brošure (PDF)